Sockenpärmar:91¹


(Rubrik:) Söder Bärkie sochn.


Numero           Notarum Explicatio                                  Span- Kan-
                                                                                               land    nor
52.        Bijßen ahr2 belegett 1/8 miel ifrån Bysebyen
             j sydwäst, lyder till Påll Oluffson
53.        Åkeren ähr mooiordh, vthsäde                                     1       22
54.        Hårdwals engh                                                            13
                Godh lägenheet till skogh.


55.        Bijßen, lyder till Matz Mattßon
56.        Åkeren ähr mooiord, vthsäde                                       2       13
57.        Hårdwals engh                                                            10
                 Lägenheet till skogh.


58.        Bijsen, Jacop Jöransons, nybygt, beläget 3/8 miel
             ifrån Malingsbo
59.        Hårdhwals engh                                                           14
                Godh lägenheet till att meer vprödia.


60.        Basteberget, beläget 1/4 miel ifrån Malingsbo
61.        Åkeren ähr moiordh, vthsäde                                       1       6
62.        Hårdh wals engh
                                           }                                                    49
63.        Sidlendt moswall
             Godh lägenheet till skogh.
          
             Bijsen 
                               {  Söderbärkie sochn        6  
             Bastberget  
 

(Karttext:)

Här tagier bolbyn, Bijßens hemengh wedh
Scala ulnarum.


(Senare blyertsanteckning:)

1643

¹ Aktnummer i LSA, U29-5:1
2 D.v.s. är