Sockenpärmar:92¹


(Rubrik:) Söder Bärkie sochn.


Numero           Notarum Explicatio                                  Span-   Kan-
                                                                                               ne land  ner
20.        Wäster Långhwattnet och 1 miel till neste by
21.        Åkeren ähr moiordh                                                     2         8
22.        Hemengien
23.        Skijbachken  } hårdwals engh medh steen                    30 
24.        Skoetorp
                 Godh lägenheet til skogh och fiskewattn.
          

25.        Lumsåhn ähr beleget 1/2 miel vthi nordwäst ifrån  
             Jersebo
26.        Åkeren ähr moiord, vthsäde                                         2         9
27.        Engien ähr full <med> stor steen                                   3


28.        Östre Långhwattnet
29.        Åkergierdet ähr moiord, vthsäde                                  4         19
30.        Hårdwals engh                                                            12
             Godh lägenheet till fiske wattn
             och skogh


                   Westre långvatnet
                   Östre långvatnet    {  Söder Berkie socken
                   Lumsåhn


(Karttext:)

Långhwatnet lacus
Scala ulnarum.

¹ Aktnummer i LSA, U29-17:1