Sockenpärmar:93a¹


(Rubrik:) Söder Bärkie sochn.


Numero           Notarum Explicatio                                  Span-   Kan-
                                                                                               land      nor
8.          Walborgz Peerß torp
9.          Åkeren ähr moiord, vthsäde                                         1         18
10.        Hårdh wals engh, ähr mest full med steen och stubbar   22
                 Lägenheet til skogh och fiskewatn
          

11.        Skreddare torpett, beläget på almenningen  
12.        Åkeren ähr öriordh full med steen, vthsäde                               16
13.        Engien ähr full medh steen och stubba                           7
                 Lägenhet till skogh


14.        Skott Niels torp, beläget på cronones almening
15.        Hårdhwals engh                                                           4
             Godh lägenheet till skogh och fiske watn


16.        Hindrich Eenögders torp
17.        Godh hårdwals engh                                                    26
             Lägenhet till skogh


                   Wallborgz Peerstorp
                   Skreddare torp
                   Skott Nils torp            {  Söder Berkie socken
                   Hindrich Enögders torp
                   Lillepehrs torp


(Karttext:)

Kalfue hage
Sochna lacus
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckningar:)

Jonas Arffwedsson 1643
Valborgstorp

¹ Aktnummer i LSA, U29-30:1