Sockenpärmar:94a¹


(Rubrik:) Söder Bärkie sochn.


Numero           Notarum Explicatio                                  Span- Kann-
                                                                                               land    land
41.        Klinchkeby ähr af Näßby ägor vpbygh för wedh
             paß 50 åhr sedan
42.        Åkeren ähr leeriord, vthsäde                                        7        5 
43.        Hårdhwals engh full medh steen och börkeskogh          47  
                  Lägenheet till skogh och fiskewattn


44.        Skogzbo ähr beläget 1/4 miel ifrån Danskebo
             vthi W.T.N.
45.        Åkeren ähr leeriord, vthsäde                                        4        20 
46.        Hårdwals engh medh steen och borkeskogh                 77  
47.        Kierwals engh, lyder till Danskebo                               11
             Lithen lägenhet till skogh och fiskewattn

                         Klinchkeby
                                            {  Söder Bärkie socken
                         Skogzbo
               

(Karttext:)

Här tager Näsby engh wedh
Östersweethen
Här tager Tolsbo ägor wedh
Holtiernen lacus
Scala ulnarum.


(Senare blyertspåteckning:)

Jonas Arffwedsson 1643, se 4/178   Näsby

¹ Aktnummer i LSA, U53-49:1