Sockenpärmar:94b¹


Numero           Notarum Explicatio                                  Span- Kan-
                                                                                               land    nor
48.              Stensbo
49.        Gammal åker
                                            }  leerblandat muliord, vthsäde      2       10 
50.        Nyß vpbrukat åker
51.        Hårdwals engh full med steen                                       13
                    Lägenheet till skogh och fiskewaatn

(Karttext:)

Här tager Chrißtoffersbo ägor wedh.

¹ Aktnummer i LSA, U53-49:1