Sockenpärmar:95¹


(Rubrik:) Söder Bärkie sochn.


Numero           Notarum Explicatio                                  Span- Kan-
                                                                                               land    nor
31.        Åhrengs gård ähr nyß vptagen af Åhrengien
32.        Åkeren ähr leerjord                                                     13     12
             Sin engh haffuer han inne medh bolbyen och  
F.          j Åhrengien belegen, litera F vthwißar


33.        Nygierdet
34.        Gammal åker, leeriord                                      
                                                          }  vthsäde                      5       11 
35.        Nyß vpgiord åker, öhr iord
36.        En åkeer, kommer klochkaren till, vthsäde                            12  
37.        Hårdh fnugwals engh                                                   13


38.        Nils Brußes torp
39.        Åkeren, leeriord, nyvpiord                                          3        1                                       
40.        Hårdh fnugh wals engh                                                24  


                   Åhrengz gard
                   Nygiärdet         }  Söder Berkie socken                3 
                   Nils Brusas torp
               
                           
(Karttext:)

Här tager Kiyrke byns ägor wedh
Öster swethen lacus.
Här tagier klochkarens engh wed
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Afmätit, ?ittat och calculerat pro anno 1643 aff
                                                          Jonas Arffuidszon

(Senare blyertstillägg:)

Årängen

¹ Aktnummer i LSA, U53-70:1