Sockenpärmar:96¹


(Rubrik:) Söder Bärkie sochn.


Numero           Notarum Explicatio                                  Span- Kan-
                                                                                               land    ner
1.          Knöpswedhen ähr leeriord belägen
             nordost ifrån Saxsaby wedh paß 1/8 dels
             miel.
2.          Vthsäde                                                                       5      13
3.          Hårdwals engh full medh stora stenbathka
             och små biörkeskogh                                                   50
4.          Sidlent moßuals engh, lyder till Niels                   
             Nielßon och Måns Nielson j Saxsa                               8
                Godh lägenheet till skogh och fiske wattn


5.          Essbechn ähr nyß vptaget aff vthmarkn
6.          Åkeren ähr öhriord full medh små bergh
             och steenbacka, vthsäde                                              1       5
             lägenhet mer2 vprödia på skogen
7.          Engiewall                                                                     21
             Lägenheet till skogh och fiske wattn                                                           


                   Knöpsveden
                                        }  Söder Bärkie sochn                      5 
                   Essbech


               
                           
(Karttext:)

Flytiernen
Scala ulnarum.


(Senare blyertspåteckning:)

Jonas Arfwedsson 1643, se 4/178    Saxe

¹ Aktnummer i LSA, U53-53:1
2 mer synes ha korrigerats från medh