Sockenpärmar:97¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, U34-1:3