Sockenpärmar:98¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, U45-1:1