Sockenpärmar:99¹


(ej transkriberad)¹ Aktnummer i LSA, U46-1:2