Stegeborg:001


(Framsida:)
No. 1.

Riksarkivet1


Tillh. Stegeborgssaml. III e, handl
rör. hertig Adolf johans svenska
gods, fasc. rågångsacta mellan
Stegeborg och Östkind och Björkekinds
hdr.

Kartavd., m. form.
______________________________
1 Stämpel.
2 Senare anteckning i blyerts.