Stegeborg:002(Rubrik:)
Afritningh öfwer Wäster hussby prästegårds äghor Anno 1672.


Notarum explicatio
 
A. Wästerhussby prästegårdh                       Tunnor
B. Kyrkioherdens öster giähle till utsäde      16.
C. Kyrkioherdens söder giähle till utsäde      8.
D. Kyrkioherdens wäster giähle till utsäde    4.
E. Dito täppa till utsäde                                1 ½.
F Hage till prästegården mäst bärgigh
G. Engian till prästegården om 16 lass höö
H. Uthmarken
I. Åhlefijska medh Hussby broo, som kyrkioherden i Wester hussby bruker.

(Karttext:) 
Wäster hussby kyrckia
klåckargården
Hussby böndernes gierder swara her in till prästens gierde
Uthmarkan
Frälsegårdernes Brooby äghor
Wägen till Söderkiöpingh
Solldat torph
Örrstorpz engh som kyrkio herden skattar förr, gåår in till dhenne åhn
Denne åkerteppa ähr tagen på uthmarken och kommer till hans Högfurstlige <...>
bönder i kyrkiobyn halfparten, men den ander parten som bar står till frällse bönderna i Norby.
Örestorpz äghor på denne sijdhan.
Schala vlnarum