Stegeborg:006(Rubrik saknas)

Notarum explicatio
 
A. Tegemåhl j ängian till    10 lass.                 
B.  Millan gålenz tegemåhl  8 lass.
C. Östre gålens tegemåhl   11 lass.
A. Wäster gålens hage.
B. Mellan galens1 hage.
C. Östra gålens hage   } Intagne af beteswallen.
D. Hans Högfurstlige Durchl:t till hörig och brukass till klåkare gården för rentespenning hwar på bekommes 3 lass höö.

Aff Melcher J. de Manche

(Karttext:)
Här tager skougen Ludden emoot.
Högwälborne Jacobh Gyllenklos bönders ägor i Jäfwersta möta på denne sijdan
Här tager enian i moot som finnies på afritningen N:o 2
Här tager Westerhussby och Norrbo bu ägor emoot
Schala vlnarum
______________________________
1
D.v.s. gålens.