Stegeborg:008

(Rubrik saknas)

Explicatio

A. Wästergårdenss tegeskipte1 till   5 lass
B. Mellan gårdenss tegeskipte       4 lass
C. Östre gårdens tegeskipte          5 lass
D. Torph som en knecht åboor
     Frälse gårderna Norrboo hafwa
     i denne ängen  tegemåhl efter
     den stoorlek som rittningen
     uthwijser.

(Karttext:)
Här tager Wästerhussby bönders giähle emoot, som på föerij karten afrijtningh N:o 1 opfördt ähr.
Åkerteppa som ähr till ett tunneland
Norrboo frällze ägo och giähle taga här emot
Norrboo enskijlte ägor på denne sijdan
Här tager skougen Tedden emoot.
Schala Vlnarum

_________________________
1 D.v.s. tegeskifte.