Stegeborg:010

(Rubrik:)
Afritningh öfwer Ludden med dess
rågångh Anno 1672

Explicatio

A. Stoor engien på Ludden, som eenskijlt
     kommer alle 3 gårderna till; Wester
     Hussby och den sigh emellan lijka deela
     och bekommess på hwarie part      15 lass
B. Wästra gårdens twenne hagar.
C. Mellan gårdens twenne hagar.
D. Östre gårdens twenne hagar.
E. Een dehl af Eensiön moot desse 3 hemmans
    ägor.
F. Nillinge holmen.
G. Såble steen hwar j rågången sigh skiuter
     uthi, som går emellan desse hemmas och Jäfwerstaägor

Melcher J. de Manch

(Karttext:)
Denne rågångh skilier desse hemmen Hussbyh och Norrboo äghor åth
Moras
Vth huggen skough
Staf som skillier Norrbo ägor åth
Ludden
Stafwen som skielier Jäfwersta ägor åth
Denne engen ligger nedan för dhen engen som stångmåhlet ähr uthij
Schala Vlanrum