Stegeborg:012

(Rubrik:)
Afritningh öfwer Öenstorpz äghor Anno 1672.


Explicatio

A. Skattegården j Önnstorph
B. Cronogården Jbidem
C. Det norra gierdet hwar uthj A.
    har till uthsäde                              9
D. Dhet södre gierdet hwar uthj
    A. har till uthsäde                         8 1/4
     och B i samma gierdet                  5
3/8
     Ähr och så twenne uthjorder, den
    ene skatte brukass af Per Månsson
    i Gifwersta1 , och har till uthsäde   7 ½
    Den ander frällse, brukass af Jacob
    Gyllenklooss gårdz fougde, har till
    uthsädhe                                      4 ½
    Desse uthjorder hafwa efter stången
    sin deel och i engh och hagar.
E. Engian till bytes efter stångfallet
    som räntar allenast                       30 lass
(Utanför ramen till Notarum explicatio:)
F. Klockar jorden i Wester hussby om    1 3/4 tunne landh
    sampt en lijten engelycka om               1 ½ lass höö
G. Kyrkioherdens engiehump om            5 lass höö

(Karttext:)
Hussby broo
Hella giähle på denne sijdan
Kiyrkioherdens giähle på denne sijdan
Köllsta uthmark på denne sijdan
Sqalesta äghor her emoot
Salesta äghor på denne sijdan
Kullersta hage på denne sijdan
Schala vlnarum
Melcher J. de Mannche

   

________________________
1
D.v.s. Jäfwersta.