Stegeborg:018

(Rubrik:)
Afritning öfwer Åby äghor Anno 1672.


Explicatio
A. Hemmanet Åby                                 Tunnor
B. Wästra gerdet, dess uthsäde               14
C. Östre gierdet, dess uthsäde                 8
D. Engh till                            20 lass höö
E. Twenne hagar tämligh muhle
    bete, men ingen skogh till
    samma hemman, uthan knap
    muhle bet uth på löterna.

         
Melcher J. de Mannke

(Karttext:)
Röttsla äghor på denne sijdan gent moot Åbyss
Fälla broo
Kersta gerhele på denne sijdan
Kersta hage på denne sijdan
Drotandh sochn här emoot
Schala vlnarum