Sturefors:1


(Rubrik:) Bostorp      i Wist sochn.


Bostorp ähre twenne åboer, haffwa god och dogeligh
vtmark, liggia innan om Tureforßa råå och röö,
stark leerjord i alla åkrar, god engh, ingen en-
gieß rödningh, intet fiskie wattn, vthså begge till-
hoopa                           16 tunnor.
Höö till       38 lass, 2 såtar. Specialius.

Explicatio Notarum       Notae         Vthsädhe                   Höö
                                                         tunnor    cappar        laß    såttar
Numeris 1, 2                     100           8            16              3
                                          101                         16              2
                                          102           7                                        4
                                          103                                          12       4
                                          104                                          20       2


                        Summa                      16                            38        2


(Karttext:)

Scala vlnarum.