Sturefors:10-11


(Rubrik:) Edesberga by i Landery sochn.


Edeßberga by besitteß wijd dhenne tijden aff fyra åboer.
Numeri 1, 2 äher hanß nådhe herr Turo Oxenstierna till Tu-
reforßa och numeri 3, 4 lyda vndher Wegby, haffwa stenigh
och bergigh vtt mark, temmeligit mulebeet, några swedie backar.
Jngen engeß rödningh, ei häller finß någon legenheett till att
byggia torppestellen vttan boohllbyens skadha.
Vttsädhe på hela byen                              39         5 3/4
Bekomma höö aff engiar, hagar och renar till                  Specia-
                                                                                        lius


Explicatio Notarum                       Notae          Vttsädhe                   Höö           
                                                                         tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 1                                         100           7            10              2      
                                                          101           6            10 1/4         1        4 
                                                          102                         12                        4
En beteß hage                                     103                                           3      
En hård wallß engh                              104                                           5
Hård wallß engh                                  105                                          20       6            
                                          Summa                      14           1/4             31      6Nummer 2                                         100           7            10              2      
                                                          101           6            10 1/4         1        4 
                                                          102                         12                        4
                                                          103                                           2          
                                                          104                                           5
                                                          105                                           20      6             
                                          Summa                      14           1/4             31      6


                     Vegby bönder.
Numeri 3 och 4 vttsåå till hopa vtti      100           8            12             1         6          
                                                          101           7             27 1/4        1        3 1/2
                                                          104                                           6        4
Bekomma och höö tillsammanß vtti II{
                                                          105                                           28      4         
                                          Summa                      16           5 1/4          38      1 1/2


Vthi engien 105 haffwer en
ryttare gårdh, Möietorp benämnd vtti
Landery sochn, tegeskiffte; vppå
huilka han kan berga till                                                                        6


(Karttext:)

På thenne sijdan Harffwestad ägor.
Boostadh på denne sijdan.
Wreeta och Norreberga ägor på denne sijdan
På denne sijdan byenß vtt mark.
Moras
Scala vlnarum.