Sturefors:19


(Rubrik:) Biärestadh och Karlebo byar j Swijnstadha sochn.


Karllebo by besittia 4 åboer, numeri 1, 2, hanß
nådheß högwällborne her Turo Oxenstiernaß och 3, 4 wäll-
borna greffwinnanß fru Helenæ Bielkeß på Strömß bro
vnderhörigt; haffwa temmeligh god vttmark, mulebeet
och fånge skogh, ingen legenheett till någott torppestelle,
vttsädhe på heela byen            28 <tunnor>  22 <kappar>
Höö aff gierdzrenar och engiar till 41 lass, 1 såte
Gott fiskie vtti Swinsta siön.
                                             Specialius.


Explicatio Notarum                                   Notæ            Vttsädhe                  Höö           
                                                                                     tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 1                                                     100            6            6               2        2     
                                                                      101            6            6               3
                                                                      102            1
                                                                      103                                           7        4   
                                                                      105                                           3
                                                                      106                                           2
En koohage                                                    107
Jtt sveed tienligitt till åker                                 111
En hårdwallß ängh                                           112                                           8    
                                                      Summa                       13          12             25      6


Nummer 2    Glaßmestarenß torp                   100            1           18                        2     
                                                                      101            1           18                        3
                                                                      102                          8
                                                                      103                                           2  
                                                                      105                                                     4  
                                                                      106                                                     2
                                                                      108            1     
                                                                      109            12
                                                                      110                                                     2
                                                                      112                                          1         4                
                                                      Summa                       4           24             5         3


Nummer 3, 4  vttså tillhopa vtti numeris         100            5                             1        4     
                                                                      101            5                             2
                                                                      102                         18

Bekomma höö wid paß vtti numeris                103                                          3         4  
till.                                                                  104                                          3
                                                                      107   
                                                      Summa                       10          18            10


(Karttext:)

Swijnsta siön