Sturefors:20-21


(Rubrik:) Skånberga by j Landery sochn.


J Skånberga by ähre 3 grannar och lyda vnder hanß nådeß högwälborne her Turo Oxen-
stiernaß gårdh alla sammanß och äger numerus 1 7, nummer 2 5 1/2, numerus 3 3 stenger i bymåll, brukar och numerus 3
en vttjord vtti Hakeforß belägen, huilken ähr 2 stenger, kan dher vppå vttsåå till <...>
Haffwa ingen vttmark, ingen fångeskogh, leija mulebett aff dhem som vttmark haffwa; skarp äng,
jngen engeß rödningh, jntett fiskie wattn, jnga quarnar eller quarna stellen.
Vttsädhe på heela byen till      36 tunnor, 24 <kappar>.  Höö vijd paß      29 laß, 7 1/2 såtan

                                                  Specialius.


Explicatio Notarum                                   Notæ            Vttsädhe                  Höö           
                                                                                     tunnor    cappar        laß    såttar  
Nummer 1                                                     100            7           16              3     
                                                                      101            8           18              2
En beteß haga                                                 103                                           2   
En beteß haga                                                 104                                           2   
Hård wallß engiar                                           108                                            5   
                                                                      109                                            3       4 
                                                      Summa                       16          2               17      4


Nummer 2                                                     100            5           16              1        6     
                                                                      101            6           16                        4   
En skogh gången beteß haga                           105
Noch en beteß haga                                        107                                           3
                                                                      108                                            2     
                                                                      109                                            1       2
                                                      Summa                       13                            8       4


Nummer 3                                                     100            3           8                1            
                                                                      101            4           14                        1 1/2  
                                                                      106            1
                                                                      108                                            1    
                                                                      109                                                     6
                                                      Summa                       8           22               4       3 1/2 


(Karttext:)

Scala vlnarum