Sturefors:28


(Rubrik:) Måhltorp j Swijnstada sochn och Skillingstad by j Tåby sochn.


Måhltorp ähr en enstackar gårdh, haffwer ingen vtt mark mehra ähn såsom ähr innan om hank och stöör vtti affrijt-
ningen författat. Fiskie wattn vtti Ehrlången. Vthsädhe      10 tunnor   8 cappar
Bekommer höö aff giärdzrenar och engiar till                   26 laß         6 såtar    
                                                                                      Specialius.


Explicatio Notarum                                         Notæ            Vthsädhe                 Höö           
                                                                                           tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 1                                                            100            5            16            1       4   
                                                                             101                                          4
                                                                             102            3                                      6     
                                                                             103            1            24                      4
                                                                             104                                          20
En beteß hage                                                       105

                                                             Summa                       10          8              26      6

(Karttext:)

På dhenne sijdan ähr Frößlundha ägor.
Lacus Ehrlången
Scala vlnarum.