Sturefors:29


(Rubrik:) Måhltorp j Swijnstada sochn och Skillingstad by j Tåby sochn.


Skillingstad by besittia wijd dhenne tiden 3 åboer, numeros 1 och 2 ägor hanß nådhe herr Turo Oxen-
stierna och numerus 3 lyder till wällborne herr Fridrich Steenbock, äga numeri 1, 2  11 stenger i bymåhll och numerus 3
5 stänger. Haffwa stenigh vtt mark i hoopa med nästomliggiande byar, såsom ähr med Memß, Blinnestad, Nyble,
Taby1, Liunga, Torp och Rangetorp och hugga trä om trä, jntet fiskie närmare ähn vtti Bråwijken.
Jngen legenheet till något torpestelle, god leerjord i alla åkrar, ingen engieß rödningh. Kunna vttså
på all sin åker till        35 tunnor    Bekomma och höö aff engiar och giärdzrenar wijd
paß till            49 laß    3 såtar
                                                                                      Specialius.


Explicatio Notarum                                         Notæ            Vttsädhe                 Höö           
                                                                                           tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 1                                                            100            5            16              
                                                                             101                          16            1        4
                                                                             102            6            16     
                                                                             103                                          19      4
                                                                             104                                          8

                                                             Summa                       12          16            29      5


Explicatio Notarum                                         Notæ            Vttsädhe                 Höö           
                                                                                           tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 2                                                            100            5            16                      5  
                                                                             102            6            16            1        4
                                                                             103                                          19      4
                                                                             104                                          8
                                                             Summa                       12                          29      5


Numeri2 3 vttsädhe ähr öfver alt.                           100            10          16            19      6  


(Ingen karttext)


1 D.v.s. Tåby
2 Troligen fel för Numerus