Sturefors:30


(Rubrik:) Wendelstorp och Kåhlstad j ??? ??? sochn.


Wändelßtorp, noterat numeris 1, 2. Haffwa vttmark, skogh och mulebeet
till nödtorfften. Numerus 2 ähr nu nyligen vptagit, kan vpbryta
sigh så mycken åker som han will, intet fiskie watn, inga
quarnar eller quarna stellen, begge deraß vttsädhe belöper sigh
till    17 tunnor, 27 cappar.  Höö aff engiar och giärdeßrenar 59 laß,
4 såtar.   
                                              Specialius.


Explicatio Notarum                       Notæ            Vttsäde                  Höö           
                                                                         tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 1                                          100            4            3              3        4   
                                                           101            4            8              2        4
En kiär ängh                                        102                                         10       4    
Hård walß ängh                                   103                                         28
                                           Summa                       8            11           44       4


Nummer 2                                          104            3                            5  
Hård walß ängh                                   105                                         10
Små swedie backar och fånge skogh    106  
Tiänliget att göra åker utaff                   107           16           16

                                           Summa                       9            16           15

(Karttext:)

Scala vlnarum.