Sturefors:31


(Rubrik:) Wendelstorp och Kåhlstad j Sankt Srottens1 sochn.


Kåhllstad, noterat numero 3, ähr en enstackar gårdh, haffwer
intet vttrymme lenger ähn innan om hank och stöör,
intet mulebeet, något fiskie wattn vtti Söderköpings
åhnn, god leerjord i alla åkrar, ähr och inne medh
dhenne gårdz åker en crone jordh belägen till twå stenger.
Hela hanß vttsädhe ähr 10 tunnor  4 cappar, bekommer och
höö aff giärdzrenar, hagar och engien till   24 <lass>  3 såtar
                                           Specialius.


Explicatio Notarum                        Notæ            Vttsäde                  Höö           
                                                                         tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 3                                          108            3                            1             
                                                           109            6            16            2        3
                                                           110                          20            3    
                                                           111                                          6        4
                                                           112                                          3
                                                           113                                          8

                                           Summa                       10          4              24      3

(Ingen karttext)


1 Fel för Drottens