Sturefors:36-37


(Rubrik:) Jelmesätter j Örtompta sochn.


Jelmesätter ähr en enstackar gårdh, haffwer god vtt mark, temmeligh god engh, god
engieß rödningh, gått mulebeet, gått fiskie wattn, timmerskog till nödtorfften, vttsår
på all sin åker till      16 tunnor   14 cappar   Höö    47 laß.
     
                                                              Specialius.


Explicatio Notarum                       Notæ           Vttsädhe                 Höö           
                                                                         tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 1                                          100            9            14            4        4
                                                           101            7                            3        4
                                                           102                                         20       4        
                                                           103                                         18       4

(Karttext:)

Haleby siön.
Scala vlnarum.