Sturefors:44


(Rubrik:) Bonnarp j Wreeta kloster sochn, Skogh j Wist, Lundby och Fogelleke j Gredbo sochnar


Bonnarp besitteß wijd denne tijd aff en åboe, haffwer temmeligh god åker och engh, ingen synnerligh
vttmark, leijer aff sina grannar timber- och  swedie skogh, gott mulebeet emellan siön och gårdzens hä-
gnar, medelmåttigt fiskie vtti Roxen om vintern med noot. En lijten squaltequarn i bäcken som
löper nedan med husen. Ähr och samma bäck häradz skillnaden emellan Gulbergs och Åkerbo härader.
Hela hanß vttsädhe ähr    10 tunnor, 6 cappar.    Höö    19 laß, 7 såtter.
                                                                                            Special<i>us.


Explicatio Notarum                Notæ           Vttsädhe                 Höö              
                                                                  tunnor    cappar        laß    såtar   
Nummer  1                                  100           6            8               2        7 
                                                    101           3           16              1        4          
                                                    102                        14                        4     
                                                    103                                         15
Jtt gammalt swed odogligit            104
Små swediebackar och mulebeet  105
emellan bergß greffworna                       = BERGSSKREVOR? JFR 54-55.
    
                                   Summa                      10          6               19       7

(Karttext:)

Lacus Roxen.
Scala vlnarum.