Sturefors:7


(Rubrik:) Wallta och Tägneby byar och Tooketorp i Wist sochn.


Tägneby by ähr belägen strax vthmedh
herregårdzenß giärdhe och besitteß wiid denne
tijden aff twenne åboer, haffwa stenigh vth-
mark, itt lijtet torpestelle på byenß ägor
östernorr ifrån byen, haffwer ingen vpbru-
kat åker, fiske wattn i åån som löper vtt med byen.
Vthsädhe på heela byen till                24        8
Höö aff engiar, hagar och lindar till     38        8

                      Specialius.


Explicatio Notarum
                       Notae         Vthsädhe                   Höö           
                                                                         tunnor    cappar        laß    såtar  
Nummer 1                                         109           6            16              4       
                                                          110           5             8               3        2
                                                          111                         12                        2
En beteß haga                                     112                                          
Hårdwallß ängh                                   113                                          13     
                                          Summa                      12           4               19      4


Nummer < >                                     109           6            16              4
                                                          110           5             8               3        2
                                                          111                         12                        2
                                                          112
                                                          113                                           12
   
                                          Summa                      12           4               19      4