Sturefors:Opaginerat koncept


        Västhmanlandh, Tiurebohäradt,
        Biörkesta sochn

1.     Järsta 1 himman ähr 12 öreßlandh
A.    Vthsäde i Norgierdet          16 5/8 tunnor
B.    Vthsäde i Södergierdet       14 6/8 tunnor
C.    Vthsäde på Lanß åkeren     2 5/8 tunnor
D.    Höö aff Norängen         14 laß
E.    Höö aff Lanß ängen         4 laß
F.    Höö aff Skogs ängen     14 laß
       gierdes höö                      2 laß
G.   Höö aff Slättetomten        2 laß
H.   Höö aff Krock ängen         6 laß


(Karttext:)

Nääß herregårdh kommer Jacob Snackenberg till                    
Frälse, krone, kronehemman, Åby
Nääß ägor på denna sijdan
Åby agor1
Finberga äng
Åby ägor
Prästefall
Kål
Kalfhage
Kål
Jersta skogen på denna sijdan
Beteß hage
Finberga åker gierde
Skogz ängen
Beteß hage
Finberga ägor
Finberga
Finberga ägor
Scala ulnarum.

1 D.v.s. ägor