Sturefors:Register


Rigister vppå effter affrijtade och beskrefne godz
i Östergiöttlandh och i Rooszlagen belägne.
Stält pro A, B, C

                                        
fol. 
             A.                       
Arnarp                              40
Attorp                               42
Attorpß quarn                   42
Audesta                            24
Aspesundh                        62


             B.                       
Bostorp                             1
Biärke sätter                      2
Biärstadh                          18
Billinge                              22
Bämmelß bohl                   26
Bonnarp                            44
Broby                               34
Boole                                63


            C.                       
Carlebo                            19
Carlebootorp                    19


             D.                       
Docketorp                        13


             E.                       
Eßberga                            10


             F.                       
Fogelz måla                       2
Fogeleke                           45
Finnstorp                          18
Frößlunda                         26
Fillinge                              22
Fåhllåßa                            41
Födekulla                          48
Fillingß torp                       22


             G.                       
Guulltorp                           1
Gylmungetorp                   41


             H.                       
Huiskereed                        46
Huttekulla                          26
Hälgietorp                         27
Härmanß hult                     34
Hielmesätter                      36
Håkonstorp                        3


             J.                       
Jubäck                               2
Jemie                                32
Järsiö                                60


             K.                       
Kumbla quarntorp             47
Klemma                            41
Kohllstadh                         31
Kiönserum                        53
Kareby                             64
Karllösa vttiord                 59
Kudby                              24


             L.                       
Lundby                             45
Linnebärga                        14


             M.                       
Måhlltorp                          28
Margium                           63
Margiumßtorp                   64 


             N.                       
Nårreberga                        8


             O.                       


             P.


             Q.                       


             R.                       
Rijßnäß                              4
Rapsta by                          38
Rootorp                             50
Råberga                             56
Rißlingeby                          60


             S.                       
Skoogh                             45
Spångerum                        13
Skånberga                         20
Stubbetorp                        23
Soolhult                             23
Sundztorp                          43
Skillingsta                           29
Swaltorp                            54
Sund                                  54
Söderby                             46
Steensta                             58


             T.                       
Tegneby                             7
Tooketorp                          6
Tegneby torp                      7
Tanneforß quarn                13
Tinnetorp                           49


             W, U, V                      
Wreeta                               6
Vllestemma                       13
Vndersta                           14
Vijsteen                             32
Vånga                               32
Wändelßtorp                     30
Vggletorp                          47
Winberga                          48


             Å.                       
Ånnesta                             16


             Ö.                       
Öffwerby                           4