Sturefors:Titelblad


Geometrisch
affritningh
och
calculation
vthöffwer dhen
högwällborne herres
herr Thuro Oxenstiernas,
frijherre till Kimitho, herre till Stureforsza, Lingboholm
och Steenstadh etc. godz i Östergiöttlandh, vnder
hofflägret Stureforsza och i Rooszlagen
vndher Steenstadh belägne, affmätte och
förfärdigadhe
anno
1651
aff
Johanne Bleibergio