Suistamo:1-2


(Kartakten består av en tvåsidig kartbild med ett vidhängande uppslag med text.
Text på uppslaget:)

Kiärisyria by består widh denn<e t>ijden1 j trettijo röker och tree öde boostellen. Hwar vnnder finnes godh ängesrödningh och godh swidie-
skogh, jnga quarnar eller quarnes<t>ellen. Altijdh osäkert för skadeligh willdiur, som åhrligen j denna pogost stoor skada giöra. Vthsäde på heela byen j
alles och öffuer alt-105 tunnor 21 cappar. Höö aff giärdzreenar och ängiar, tå medelmåttigh gräswext ähr, till -223 lass.
        
 Specialius hwadh hwar och en j hwar hägna för sigh förwaltar:

Explicatio Notarum               nota                  Vthsäde                  Höö

                                                                     tunnor   cappar          Lass   såtar
Numero 1.
                               Summa

Numero 2.
                               Summa

Numero 3.
                               Summa

Numeri 4. 5. 6. Haffua lijka deel.
                               Summa

Numeri 7. 8. Ewen lijka deel
                               Summa

Numero 9. brukas för ödes ränta
                               Summa

Numero 10.
                               Summa

Numero 11.
                               Summa

Numero 12.
                               Summa

Explicatio Notarum                   nota                Vthsäde                  Höö

                                                                       tunnor   cappar          Lass   såtar

Numero 13.
                betes haga, tienligh
                till åker
                               Summa

Numeri 14. 15. Ähre gamla? öden och bru-
                        kas aff byen för
                         ödes räntta.
                               Summa

Numero 16.
                               Summa

Numeri 17. 18. Lijka delte
                               Summa

Numero 19.
                               Summa

Numero 20.
                               Summa

Numero 21.
                               Summa

Numero 22.
                               Summa

Numero 23.
                               Summa

Explicatio Notarum               nota                  Vthsäde                  Höö

                                                                 tunnor   cappar          Lass   såtar

Numero 24.
                               Summa

Numero 25.
                               Summa

Numero 26.
                               Summa

Numero 27.
                               Summa

Numero 28.
                               Summa

Numeri 29. 30. 31. Haffua lijka del
                   fordom ett hemman
                               Summa

Numeri 32. 33. Ett hemman
                               Summa


(Text på kartbilden, till vänster:)

Moras tienligit till ängh

gammal änges-
bottn

Sanck ängh, lyder till hela byen

öriord

tienligit till åker

öriord

öriord

lind

Engh

Lindh

Engh

(Text till höger på kartbilden:)

Lind

mooiord

Engh

Lindh

mooiord

Leeriord

Leeriordh

Lind

mooiord

Lind

Lind

Scala ullnarum


1 Veck på kartan, tolkning enligt text på följande sidor
2 Veck på kartan, 1-an fattas framför alla siffror