Suistamo:21-22


(Rubrik:)

Suistamoij Pogost Sumeria Takalansälgä och Loboisila Byer

(Text inom ram:)

Sumeria by noterat Numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.     8 Röker, och
ett ödes hemman noterat Numero 9 och Talkalansälgä numero 10. Hafuer
godh swidieskogh och ängesrödningh medh skiön gräswäxst.
Fiskie wattn till nödtorfften j Ladugasiön. Vthsäde på
all des åker till samman 51 tunnor 22 cappar. Höö, grooff  skaar?,
Hårdwallz och giärde wallz till 52 lass. Godh tillfäl-
le till att byggia quarnar.

Loboisila by noterat Numeris 11. 12. 13. 14. 15.    5 röker, och ett öde
noterat 16. Haffuer godh vthmark, medh änges bottn,
gräswäxst och godh swidieskogh, inga quarnar
eller quarnestellen. Fiskiewattn till huusbehoff j La-
dugasiön. Vthsäde öffuer alt på des heemåker
28 tunnor 16 cappar. Höö -35 lass. Ödes åker-6 tunnor.

          Specialius hwadh hwar och en försigh
          vthsår och höö bekommer:

Explicatio Notarum            nota             Vthsäde             ödesåker                 Höö

                                                             tunnor   cappar      tunnor   cappar      Lass   såtar

Numero 1.
                   Summa

Numero 2.
                   Summa

Numero 3.
                   Summa

Numero 4.
                   Summa

Numero 5.
                   Summa


(Sidan 22 inom ram:)

Explicatio Notarum                        nota             Vtsäde             ödesåker                 Höö

                                                                         tunnor   cappar      tunnor   cappar      Lass   såtar
Numero 6.
                   Summa

Numero 7.
                   Summa

Numero 8.
                   Summa

Numero 9.    brukas aff finske Presten
                   Summa

Numero 10. Takalansälgä
                   Summa

Numero 11. Loboisila by.
                   Summa

Explicatio Notarum                        nota             Vthsäde             ödesåker                 Höö

                                                                         tunnor   cappar      tunnor   cappar      Lass   såtar

Numero 12.
                   Summa

Numero 13.
                   Summa

Numero 14.
                   Summa

Numero 15.
                   Summa

Numero 16.
                   Summa


(Text på kartbilden:)

Leriord

Lindh

leriord

Leer

lindh

ler

ler

ler

ler

Höslagh

ler

ler

Sumeria Jock fluvius

Engh

ler

Engh

Lindh

ler

ler

Hårdwalls ängh

Lindh

leriord

ler

Engh

leriord

ler-iord

Hööslagh

Laduga lacus

Scala ullnarum

(Text på kartbilden sidan 22:)

Hårdwallzängh

Leer

Leriord

Leriord

tienligit till åker

ler

Leer- iordh

Lindh

lindh

Leeriordh

Lind tienlig till åker