Suistamo:29-30


(Rubrik:)

Suistamoij Pogost Jmbilaxstrandh och Kuilila byer.

(Text inom ram:)

Jmbilaxj Strandh noterat medh Numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. och Kuilila numero 9. ähr alt en by. Haffuer
ingen synnerligh vthmark på nägden. Jnga quarnar eller quarnestellen. Jngen ängh.
fiskiewattn j Ladgasiön till nödtorfften. Vthsäde -34 tunnor 12 cappar. Höö -26 lass.

                   Specialius:

Explicatio Notarum                                                        Vthsädhe                ödesåker                 höö

                                                                    Nota         tunnor   cappar       tunnor   cappar         Lass   såtar


Numero 1.
                            Summa

Numero 2.
                            Summa

Numero 3.
                            Summa

Numero 4.
                            Summa

Numero 5.
                            Summa

Numero 6.
                            Summa

Numero .
                            Summa

Numero 7.
                            Summa

Numero 8.
                            Summa

Numero 9.    Huilila


                            Summa


(Text på kartbilden:)

ler- iord

Lindh

haghe

Leriordh

Lindh

Ler- iord

hööslagh

ler- iordh

Sand- iord

Hööslagh, tienar och en del till åker

ler

ler

ler

ler

ler

leriordh

Laduga Lacus Jmbilaxi

Sank Engh

Scala ullnarum