Suistamo:32

 
Gloria Allltisimo1

(Text i mittfältet:)

Geometrisch Affrijtning
och calculation öfwer
Salmis Pogost J Kiäx-
holms Norre Lähn
Belegen medh derå
Vprättat Jordebook
och tienligit Re-
gister wärck-
stält Annis 1648
och 1649 och
Andre gång-
gen Reno-
verat
Annis 1664.


1 Tre l i Altissimo