Suistamo:33-34


(Rubrik:)

Salmis Pogost, Alauxu Borisannemi Mansinsari och Pälldusa Byer.

(Text inom ram:)

Ala Vxu twå Röker noterade Numeris & littera 1 A. 2 B och ett ödeshemman noterat littera C som the bruka för hööslagh.
Vthsäde -14 tunnor. Höö 12 lass.

Borisan Vawoloff? eller Borisan Nemj by, 9 Röker noterade medh Numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. och twenne öden
noterade numeris 7. och 11. Vthsäde på vpbrukadt åker -39 tunnor 7 cappar. Öde och igenlagd åker-3 tunnor. Höö aff gierdz-
reenar och Linnder till  -22 lass 4 såtar.

Desse twå byar liggia på en vmbflutin öö. Haffua lägenheet till att vpbrödia ängh; ingen
synnerligh swidieskogh. Gott fiskiewattn.

          Specialius:

Explicatio notarum                           nota            Vtsäde                 ödes åker                 Höö

                                                                         tunnor  cappar         tunnor   cappar      Lass   såtar

Ala uxi

Numero 1A.
                   Summa 

Numero 2 B.

                   Summa 

Borisan Nemj

Numero 1.
                   Summa 

Numero 2.
                   Summa 

Explicatio notarum                           nota            Vtsäde                 ödes åker                 Höö

                                                                         tunnor  cappar         tunnor   cappar      Lass   såtar

Numero 3.
                   Summa 

Numero 4.
                   Summa 

Numero 5.
                   Summa 

Numeri 7. 6.
                   Summa 


Explicatio notarum                           nota            Vtsäde                 ödes åker                 Höö

                                                                         tunnor  cappar         tunnor   cappar      Lass   såtar
Numeri  8. 9. 10.
                   Summa 

Numero 11 Gammalt öde

                   Summa 


(Text inom nedre ram:)

Mansuiusari, ähr och enn öö, der vpå desse byiar; Pälldusa, Päibonmäckj, Orisälgä, Sälgäpää
eller Strandby och Kusi nemi finnes, haffvandes alla lijka omägdor, steeningh vthmark, ingen swidieskogh, ingen
synnerligh ängh, gode humblegårdar, och gott fiskiewattn. Numeri 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. betäckna först
Pälldusa by, wedh denne tijden 9 röker och ett ödes hemman. Vthsäde j alles -42 tunnor. Höö -21 lass. 6 såtar. Öde 6 tunnor.

                   Specialius:

Explicatio notarum                           nota            Vthsäde                       Höö

                                                                         tunnor  cappar           Lass   såtar

Numero 12.
                   Summa 

Numero 20.
                   Summa 

Numero 13.
                   Summa

Numero 14.
                   Summa

Explicatio notarum                           nota            Vtsäde                       Höö

                                                                         tunnor  cappar           Lass   såtar

Numero 15.
                   Summa 

Numeri 16. 17.
                   Summa 

Numero 18.
                   Summa 

Numero 19. } Ett gammalt öde hemman
              21. }
                   Summa 

(Text på kartbilden:)

Lind

Swarttmylla

Laduga lacus

lind


Laduga lacus

Sand- iord

Sandmylla

Sand

lind tienligh till åker1

Laduga lacus

Sandmylla

(Kartbilden till höger:)

Laduga lacus

öriord

öriord

Swarttmylla

Swartt-mylla

Swartt- mylla

Swarttmylla

Swarttmylla

Nota Bene

Scala ullnarum


1 aker ms