Suistamo:35-36


(Rubrik:)

Salmis Pogost Päibonmäcki, Orissälgä, Sälgäpää eller Strandh och Kusinemi Byer

(Text inom ram:)

Päibonmäcki noterat medh Littera A. haffuer lijka tillfellen medh öffuan beskriffne by sampt Orisälgä noterat Numeris 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. Vthsäde -39 tunnor 24 cappar. Höö giärdzreenar och linder till 7 lass. Öde och igenlagd åker j Päibon mäckj 6 tunnor land.

Sälgäpää eller Strandby noterat Numeris 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. och Kusinemi 18. 19. Ähre och offuanbeskriffne och på benemdte öö belagen1.
Vthsäde öffuer alt å beggie byiar tillsaman -45 tunnor 28 cappar. Höö aff giärdzreenar och linder till 3 lass.


             Specialius:

Explicatio Notarum                           nota            Vtsäde                 ödes land                 Höö

                                                                         tunnor  cappar         tunnor   cappar      Lass   såtar

Päibonmäcki noterat Littera A
                                  Summa 

Orisälgä
Numero 1.
                   Summa 

Numero 2.
                   Summa 

Numeri 3. 4. 5.
                   Summa 

Numero 6.
                   Summa 

Numero 7.
                   Summa 

Numero 8.
                   Summa 

Numero 9.
                   Summa

Numero 10.
                 
                
                    Summa 

Explicatio Notarum                           nota            Vtsäde                 ödes landh                 Höö

                                                                         tunnor  cappar         tunnor   cappar      Lass   såtar

Numero 11.
                   Summa 

Numero 12.
                   Summa 

Numero 13.
                   Summa 

Numero 14.
                   Summa 

Numero 15.
                   Summa 

Numero 16.
                   Summa 

Numero 17.
                   Summa 

Kusinemj.
Numero 18.
                   Summa 

Numero 19.


                   Summa 

(Text på kartbilden:)

Laduga lacus

ödes åker

Sand

ödes åker

Sand

Sand

Sand

Leriord

Sandiord


Scala ullnarum

moo- iord

moo- iord

ör- iord

ör

öriord1 Troligt fel för belägen