Suistamo:39-40


(Rubrik:)

Salmis Pogost Panaia och Mäckipäontila byer.

(Text inom ram:)

Detta fälldt eller Plaan noterat medh Numero 112. Ligger på Kurolahensarj, och jmporterer dedt, medh röör, staar och annat grääs
åhrligen till 400 lass foder; men tå Ladga siön mycket flöder /: hwilket gemenligen skeer hwardt fierde åhr :/
så går wattnedt så högt att heela den planen öffuerhöllies; dess emellan berga nästliggiande landzbyiar der aff till
sin nödtorfft så mycket som dhe kunna. Dess för vthan ähr heela öön, som öffuan bemeles, aff godh qualitet och ymogh
grääswäxst.

Mäckipäontila, fordom 3 röker, widh denne tijden befinna sigh 5. noterade medh Numeris 1. 2. 3. 4. 5. Haffua mager och stenig
åker. godh swidieskogh, ingen ängh, vthan berga deres foder på Kurolahensari. Jnga quarnar eller quarnestellen
tämligit godt fiskie wattn j Ladga siön. Vthsäde på heela byen å all thes åker -24 tunnor 8 cappar. Höö aff giärdzreenar
och linnder till 5 lass. Ett gammalt ödes hemman nota numero 6. Vthsäde 3 tunnor 16 cappar.

                            Specialius:

Explicatio Notarum                           nota            Vthsäde                 ödesåker                 Höö

                                                                         tunnor  cappar         tunnor   cappar      Lass   såtar

Numero 1.
                   Summa

Numero 2.
                   Summa

Numero 3.

                   Summa

Explicatio Notarum                           nota            Vthsäde                 ödesåker                 Höö

                                                                         tunnor  cappar         tunnor   cappar      Lass   såtar

Numero 4.
                   Summa

Numero 5.
                   Summa

Numero 6.
                   Summa


(Text på kartbilden, sid. 39:)

Kurolahensalmi lacus

Laduga lacus

(Text på kartbilden, sid. 40:)

Scala ullnarum