Suistamo:41-42

(Suistamo:41 -42 här utskriven på två blad, Suistamo 025 (a) och Suistamo:025 b)

(Rubrik, Suistamo:025 a:)

Salmis Pogost Kirckujocki och Bygdelagh byer.

(Text inom ram:)

Kirckjocki bygdelagh, fordom een stor forsamblingh, består widh denne tijden aff 22 röker. Haffua
godh vtmark, aff qualitet både till åker och ängh, swidie- och annan tarffskogh. Fiskiewattn till ödtorfften
Vthsäde på all dess åker /: vthan Ryske Prestebohlet :/ -154 tunnor 20 cappar. Ödesåker 4 tunnor. Ehuruwäll all des ängh och
plan ähr åker iordh. Höö aff åkerreenar, linnder och äng till 664 lass.

                            Specialius:

Explicatio Notarum                           nota            Vthsäde                 ödesåker                 Höö

                                                                         tunnor  cappar         tunnor   cappar      Lass   såtar

Numero 1.
                   Summa

Numero 2.
                   Summa

Numero 3.
                   Summa

Numero 4.
                   Summa

Numero 5.
                   Summa

Numero 6
                   Summa

Numero 7
                   Summa

Numero 8
                   Summa

Numero 9.
                   Summa

Numero 10.
                   Summa

Numero 11.
                   Summa


Explicatio Notarum                           nota            Vthsäde                 ödesåker                 Höö

                                                                         tunnor  cappar         tunnor   cappar      Lass   såtar
Numero 12.
                   Summa

Numero 13.
                   Summa

Numero 14.
                   Summa

Numero 15
                   Summa

Numero 18.
                   Summa

Numero 16.
                   Summa

Numero 17.
                   Summa

Numero 19.
                   Summa

Numero 20.
                   Summa

Numero 21
                   Summa

Numero 2.
                   Summa

Numero 23. Ryske Prestbohlet
                   Summa

Numero 24. } Ähro öde och brukas
              25. }  aff en och annan
                   Summa

(Text på kartbilden:)

ler

ler- mylla

ler- mylla

Swart-
mylla

Swart- mylla

Scala ullnarum


(Text på kartbilden på Suistamo:025 b, som består av en utvikt flik:)

Ryska Kyrkan

Ödesåker

Ödesåker

ler- mylla

Betes haga

Kircku Jocki fluvius

Laduga lacus