Suistamo:43-44


(Rubrik:)

Salmis Pogost Tuleman Jåki och Räimälä byer

(Text inom ram, sid. 43:)

Tulemajocki eller Tulemakylä noterat medh Numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. wedh denne tijden 7 röker. Haffua godh vthmark, medh swidie-
timmberskogh och änges rödningh, gott fiskiewattn, stijger och lax vp vnderstundom emot Tuloma ström, hwar vthj
gode quarnestellen finnas. Vthsäde å alls des åker1, -49 tunnor 24. Höö aff gierdzreenar och linnder -28 lass.

                               Specialius

Explicatio Notarum                           Nota                 Vthsäde                    Höö

                                                                                tunnor   cappar          Lass   såtar
Numero 1.
                    Summa

Numero 2.
                    Summa

Numero 3.
                    Summa

Numero 4. 5.
                    Summa

Numero 6. 7.
                    Summa


(Text inom ram, sid. 44:)

Räimälä by, wedh denne tijden siu röker. Haffua godh timmber och swidieskogh, godh ängesrödningh, ingen
ängh, intet fiskiewattn närmare än j Ladga siön, twenna miölquarnar, som haffua wattn till gangh både
winter och sommar. Vthsäde2 på hela des åker -52 tunnor 26 cappar. Höö aff giärdzreenar och linnder till -24 lass.

                                        Specialius:

Explicatio Notarum                           Nota                 Vthsäde                    Höö

                                                                                tunnor   cappar          Lass   såtar

Numero 1.
                    Summa

Numero 2.
                    Summa

Numero 3.
                    Summa


Explicatio Notarum                           Nota                 Vthsäde                    Höö

                                                                                tunnor   cappar          Lass   såtar

Numero 4. 5. 6.
                    Summa

Numero 7.

                    Summa


(Text på kartbild, sid. 43:)

Scala ullnarum

Tuloma Jocki fluvius

Leer- mylla

Swedh tienligh till åker

Sandh- mylla

Sandmylla

Sand- mylla

Sandmylla

Ryskt Capell

Sandiord

Leer- iordh


(Text på kartbilden, sid. 44:)

Gambla swidiar som tiena till åker3

Sand

Leriord

Sand

Sandmylla

gammal swedh

lind

Ming Jocki fluvius
1 aker ms
2 vthsade ms
3 aker ms