Suistamo:45 -46


(Rubrik:)

Salmis pogost och Minanjocki by.

(Text inom ram:)

Minanjocki, wedh denne tijden 16 röker. Vthsäde på all thes åker /: för vthan det finske
Prestebohlet :/ -95 tunnor 24 cappar thes ängd ähr nu mycket skogdbeuxsen, som fordom haffuer warit
till etthundrade Lass höö. dock bergar denne by en godh del foder vpå Kurolahensarj
Haffuer gott fiskiewattn i Ladga siöön. Gräntzjnspektoren och wachten brukar -23 tunnor Landh, som
giör 118 tunnor 24 cappar j een summa medh byn. Specialius:

Explicatio Notarum            nota         Vthsäde                 Höö

                                                          tunnor   cappar      Lass   såtar

Numero 1.
                      Summa

Numero 2.
                      Summa

Numero 3.
                      Summa

Numero 4.
                      Summa

Numero 5. Prestebohlet
                      Summa

Numero 6.
                      Summa

Numero 7.
                      Summa

Numero 8.
                      Summa

Numero 9.
                    Summa

Numero 10.
                      Summa

Numero 11.
                      Summa

Numero 12.

                      Summa


Explicatio Notarum            nota         Vthsäde                 Höö

                                                          tunnor   cappar      Lass   såtar

Numero 13.
                      Summa

Numero 14.
                      Summa

Numero 15.
                      Summa

Numero 16.
                      Summa

Numero 17. Gränsjnspectoren
                      och wächten.
                   
                         Summa

(Text på kartbilden:)

Laduga lacus

Sand

Sand

Sandiord

Sand

Sand

Sandiord

Sand

Sandiord

Sand- mylla

Sand

Minanjocki fluvius

Sand

Sandiord


Scala ullnarum