Suistamo:48


Jordaboock öfwer
Suistamoij och Sal-
mis Pogoster j Kiäx-
holms Norre Lähn
belägne, transpo-
nerat efter den
disponetin som
sigh medh affrit-
ninghen bequem-
mer och Landzens
beskaffenheet
medhgifwer pro
Annis 1648 och
    1649.