Suistamo:51 -52

                                                                               (Text under spalten "Befunnit" som fortsätter
                                                                                 från föregående uppslag Suistamo:49 -50:
)
Wlasha Harlinen
Jlijusha Iurgieff
Affånasha Iurgiäff
Feodårka Michailoff
Deneska Paweloff
Grisha Ånikioff
Pimosha Kiskuieff
Rådiwan Ilijnpoika
Andrusha Affrånnioff 
Machfaika Watzillioff Hachikainen
Samka Wassillieff
Iwaska Wassillieff
Feoderkå Sarkuinen
Pawelka Prokoffiefz ställe                                               }ligger för fäfoot
Lewasha Philippoff Budaiko                                            }
Stephanko Wicharioffz ställe                                               } ligger lijka som annor vthmark
Griska Hunoinens ställe                                                       }

Sarga by

Iuska Sideroff
Petruska Fomin Koppuinen
Iwasha Fomin Koppuinen
Ijuttska Offanasieff
Dimitriko Sachainen
Iwanka Ämieff
Parfeiko Åsipkoff
Simana Iwanoff
Piminä Jichpanoff
Michel Pedrimp
Pruseiko Iwanoff
Håleko Iwanoff
Isak Gregorioff
Prokusha Andreioff Hännoinen
Vefetko Lukin
Iefseiko Wassilieff
Andrej Sassnej

Vxujärffwj

Iwanka Achpuieff                               1 }
Isak Achpuieff                                    2 }
Sergäiko Achpuieff                             3 } Fordom 2:ne (twenne) hemman, sedan delt j 7 deelar
Lewoska Warfamieff                           4 }
Feodarko Warfemieff                          5 }
                                                          6 }
                                                          7 }

Pörittäiä

Pimosha Iwanoff
Stepanko Fämin
Simon Perojeff
Kallina (Kållina?) Iwanoff                   4 } Ett hemman
Femka Iwanoff                                   4 }
Luchsha Wasilioff
Sanka Wasilioff
Dimiterko Achpuieff                           7 } Ett hemman
Sijder Achpuieff                                 7 }
Balianko Årtiennieff Sårkoinen           
                                                          9    Finnes jntz j Jordeboken

(Text sid. 52:)

Suistama kyrkioby

Jwanka Jacobleff Wäpsäläin
Iwanke Federoff Mökinen
Kanaska Iwanoff
Philipko Ånisimoff
Fåmka Jwanoff Myllioff
Kirirlka Mikiferoff Haijkinen
Seneka Vlianoff Lölesha
Petruska Kamioff
Tomilka Ieffsioff Möckijoff
Pentelej Constantinoff
Iakuska Petroff Möhinen
Stepanko Pertoff Möhinen
Machfeiko Kiriloff
Åffentko Sacharieff
Washa Kuissmanoff Miekuinen
Samuleko Drussinoff
Meleska Härpin                                                   { ligger lijka medh andra vthmarker
Åwerkej Kiriloff                                                       för fäfoot
Malafiko Kiriloff
Michaleka Sergiäff
Washa Stepanoff Skowin
Kusemka Jwanoff
Illyjuska Iäumäff (Iänueff?)
Iwan Jämieff
Iefwemko Wassillieff
Mochaiko Feodoroff
Jsalpho Timofeoff Zymänä
Rådiwansko Iefsefieff Wäräsilmä
Wassilli Pawelieff Härötieff
Petrusha Michitin Käsell
Puninka Penttellieff  Yxisilmä
Dimitrjko Årtanoff Häröj (Härhäj?)                        12   -Ryske Prästen
Sänetka Petroff Tzyroff
Safka Danieloff Kosteloff
Grisha Fämin Hamairen
Sissai Daniloff Kosteloff
Åfanka Semenoff Höpäch
Lauriunko Mikilinoff Läimäkin
Safranko Danieloff Popoff                                       23   -Ryske Presten
Andreiko Petroff
Philipko Danieloff
Andrieko Semenoff
Safka Laihin
Järmolka Laihin
Michaleka Gafriloff                                               36 }
Demilka Osippoff                                                 36 } Ett hemman
Mauerileka Osippoff                                       36 }
Pawelko Iwanoff
Seneka Iwanoff
Danileka Burtzisens stelle                                    37   -Vptagit
Grisha Koikeses ställe                                                    Ligger för fäfoot