Suistamo:53-54


                                                                        (Text under kolumnen "Befunnit"
                                                                        fortsättning från sid. 49-50
:)

Kuissma Danieleff Kosteleff
Slabodas ställe                                                -      Skoghen öfuerwuxen
Stepanko Herlofz ställe                                    38     Vptagit
Rädiwanko Gregoriefz ställe                             39     brukar Numero 12

Koitonsälgä

Philip Iwanoff
Åntieko Iwanoff Stollnei                                    8     brukar Ryska Presten för hööslagh
Axentieko Priekujeff
Melenteiko Wassillioff
Washa Pyrieff  
                                                                         2 }
                                           Numeris                6 } Ähro intz j Jordeboken
                                                                         7 }

Ämäjärfwj

Kirilko Iwanoff
Cuissma Mikitinoff
Ignatko Miskinoff
Boriska Maximoff
Petruska Philipoff Wisitinen
Safka Philipioff
Iuska Stepanoff                                                11 } Ett hemman
Kusemka Stepanoff                                           9 }
Michailka Jäfrimoff
Petruska Lukin
Kirilka Sergieff Tzilioff
Pamphileka Sergieff
Paroska Iwanoff                                                13     brukas för hööslagh aff Numero 12
Philipko Maximoff                                             14 brukas för öde af Numero 2
Philipko Darofieff                                               4 }
Iwanko Darofieff                                                4 } Ett hemman
Pimoska Phamphilioff
                                                       Numero    15   Ähr intz j Jordeboken

Läppäsyriä

Kondratko Pimofieff                                          1 } Ett hemman
Iwanko Pimofieff                                               1 }
Prokuska Iuegieff
Pawelka Gregorioff
Andruska Gregorioff
Stipan Lukin
Philipko Iakoffleff
Iwanka Borisoff                                             6 } Ett hemman
Jorman Kanenanpoika                                   6 }
Waska Semenoff                                                 7 } öde ligger för fäfoot, brukas för hööslagh
Waska Årtemoff                                                  8 }
Kuissma Minin                                              11 } Ett hemman
Mikifar Minin                                                11 }
Andruska Feodoroff
Juska Minin
Marko Feodoroff Pohainen
Faumka Sederoff
Jwanka Iwanoff Pudroinen                           13 } Ett hemman
Zimasha Jwanoff Puroinen                            13 }

Rogojärfwj

Kirilka Omosoff


(Text sid. 54:)

Åmelka Pauloff
Åmeliamko Proffimoff
Rossmasho Mikistaroff Råpsä
Stephan Mikifaroff Räppä
Fåfameko Dimitrioff
Matfeiko Jacobleff
Tifomka Perfeoff
Denessie Gregorioff
Gawrilka Stepanoff
Washa Semanoff
Griska Feodoroff
Semka Dementieff
Profimko Daniloff
Iakuska Vsakoff
Petruska Ondreoff
Telisarko Michailoff Potznieka                                -brukas af byen
Iwamko  Autonoff Hyrenhändä
Oxendriko Feodoroff
Offamko Feodotoff Lötujeff
Budaiko Cuissmin
Iwanko Iwanoff Ålzunoj
Pimospha Moisieff
Iwan Perwuskin Petzoff
Petruska Lariwanoff                                            18 } Ett hemman
Waska Lutianoff                                                       }
Neudatzeiko Fjudin
Semeiko Veudatzeiko
Waska Iwanoff
Ontonka Harloff
Nasarka Mikiferoff
Jakuska Ånanioff
Kipruska Kånanoff                                             23 }
Mårko Kosteloff                                                23 } Ett hemman
Martinko Kosteloff                                           23 }
Åwerkej Iwgieff?
Iwanko Ossipoff
                                                  Numero        24 ; 25: Ähro intz j Jordeboken

Kidilä by

Feodorko Wassillieff Wallkia
Paraska Konstantinoff
Rudako Pifanoff
Simanko Pifanoff
Saffka Iwanoff Puamo
Washa Daniloff Kiuekoinen
Feshka Wassilioff Karfwinen
Iwasha Petroff Kurinen
Isadtzko Ånanin
Mikita Molichanoff Sichazurekj
Semka Vesteroff
Pereska Iefrimoff

Nuntulan niemj

Dawidka Feodoroff Pupikoff
Daniel Häräs Enkia