Suistamo:57-58


Salmis Pogost

                                                 (Text under rubriken Befunnit från sid. 49 -50:)

Alauxu

Jusha Puritainen                                                                     }
Jakusha Feodoroff                                                                 }
Masharj Andrimpoika                                                            } A :1 : B : 1
Särgioffz ställe                                                           optagit   }
Machfäika Wenechnekas                                                 }
                            stelle                                             optagit   }
Pärnäs stelle                                                     C      brukas till hööslogh, af bägge hemmanen 

Borisoff Nawolock

Åffanko Paxuwassa
Petruska Pystynen
Feodorka Meluioff Buroj
Jacuss Halgoinen
Onisimko                                                                  11   öde
Frifilko Jekueff Jerkoinen
Oxendeika Swekyieff
Omelka Olexioff
Kirirkå Kakoinen
Secharka Jacobleff Jorsainen
Wassillie Lewantioff
Tito Jacobleff Jarssoinen
Åndriska Kohuieff
Iwanka Dimitri Ofanoff
Een Enkia Anna
Fefilka Markoff
Parfeika Wassillianpoika
Iwanka Hudaka
Olferkå Råssemis                                                         } betesmark
Vlkom Riemj                                                                }
Iässe Sideroffz stelle                                                      - finnes intz.

Manskoj Ostroff eller

Mansin Saarj

Pälldusa By

Larka Iwanof Keekoinen
Iolisarj Iwananpoika
Iremolka Bamarin
Kånesha Siderofz Enkia
Briska Leskaoiff
Årtipko Jeffsieff
Omenko och Makarkå
Condratko Hauginen
Minka Åndrioff                                                           -finnes intz.
Pamphilka Iwanoff
Waska Makarioff
Fallitrikå Ignatoff
Omelka Mikitanpoika
Miröske Mikitanpoika                                           } finnes Intz.
Makarka Pedroff                                                       }
Kånnises Omelkas ställe                                        16    } Vptagit
Feodarka Paraises ställe                                        21    } brukas af Numero 19 för öde.

Peibon Märkj Ijulia

                                                                            Littera A    Ähr nu mäst optagit.

(Text sid. 58:)

Oriss Sälgä

Pawelka
Pimoska Venäinen
Rådiwaneko Iosepoff Sarkuinen
Michalka Haukainen
Mikitka Iärkeuff
Ånufreika Wassillioff Sibissuu
Spiridon Maximoff
Griska Iwanoff
Iefrämko Semenoff
Iacob Soframanpoika

Sälgäpää eller Strandby

Ollferko Wassillioff
Åffdrieko Ieffsieff
Fomka
Grisha Ieehuinen
Isatzska Patza
Arehipkå Petrowoff
Petruska Pilkuinen
Warko Condratioff
Kårpa
                                                                   13: 14: Ähro intz J Jordeboken

Kuusiniemj

Ifwanka Saffkin
Kånankå Agaffaroff

Lungulansaarij

Pölläby

Iwan Kiriloff
Adria Elementioff?

Lungulanby

Iwasha Fåmin Muchurinen
Denesha Gregorioff
Omeska Dawelioff
Jaluska Waseieff
Demeterkå Feodotoff
Waletkj Sewenpoika
Pedrj Wassillioff
Iwanka Samuioff
Feodotka Vechpujoff?                                                   -brukar 1 : 2 : 3 :
Kånanka Ågafanoff
Ilijuska Ijonin
Iwasha Elementioff
Penteleickå Kashinen
Pereska Puchalainen                                                     -brukas af Byen för vthmark
Romaska Lariwanoff                                                    -brukar Blanken hagen för hööslagh

Rialanlaxi

                                                                                    -Ligger lijka medh annor vthmark
                                                                                        för fäfoot

Panaja

                                                                                      -Vptagit

Kurolaxi

Marka Saffrujeff
Mikita Elementioff
Petruska Agafanoff
Feodotka Gregorioff
Gawerilka Lewantioff
Dawitka Tebeinen
Siderkå Mikuloff