Suistamo:61

   
                                                                        (Text i kolumnen  Befunnit från sid. 50:)

Minanjockj

Oxentieko Bobruieff                                        } (Klammer över alla namn i byn Minanjockj
Andriosha Nesteroff                                        } med texten:) 
Mikitko Sideroff                                              } Å desses egentelige boostellen eller
Åndrieka Pentelioff                                          } Gårdzrum hafuer men ingen
Jacosha  Priwall                                               } störia eller nå kunnat.
Pimosha Keskiff
Profimko Paweloff
Iwaska Phillippoff
Feodotka Grigorioff
Climkå Semenoff
Paresha Semenoff
Paresha Kallinen              } Ett hemman
Iwosha Kallinen               }
Fonin Feodotko
Ånufråtkå Särgieff
Andriesha Tzograines
Pawelko Petroff
Silka Iermoffkin
Gawrilka Paweloff
Wåladj Riganpoika
Een Änkia Åffdåkeij Händyses
Vlasha Kiriloff
Grisha Philippoff
Siderko Iorieff Höllöpäinen
Åffamko Polikarpoff
Åndruska Åmofeoff
Jermak Semenoff
Feodåtko Gurieff
Stepanka Michailoff
Feodotka
Iwanka Nikitin Gulin
Arkipkå Abramku
Denesj Åmikoffz ställe

Mansila by:

Condratko Jefdokimoff Pridatzo
Phellippo Perfirieff Mäkileinen
Iwassa Ierssainen                         } deras rum
Simanka Astruinen                       } finnes intz         Vthan ähro j byens ägor                                    
                                                                               j medh dee andra
Iwaska Moisieff
Jefka Siederoff
Åffkimko Kiriloff
Åmelka
Andrisha

Mirdilä by                                    Vrminnes öde
Warbasälgä fordom                     thes hemåker af }   Och store skogen öfuergången
                                                   intz werde         }    Skogzlandet brukas
Kåunosälgä                              }
Bugania                                    } Vhrminnes
Silldaijankorwa                         } ödhen                     Och ähro lijka medh annor vth-
Palojerwj                                  }                                                              -mark
Orosjerffwj Klösterstelle              -heelt öde            Ingen åker aff något wärde
Kiässmä och                              } hafua lefuat wedh }
Kyllsylä                                     } skogz bruk, af      } Och öde wordne
                                                    sigh komna           }