Suistamo:7-8


(Rubrik:)

Soistamoy pogost, Sarga, Pörittäiä och Oxuiärfwi byer

Sarga by noterat Numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Siutton röker
Haffua godh vthmark, medh rödningh och swidieskogh, Jngen ängh, inga
quarnar eller quarnestellen, fiskiewatn till nödtorfften. Vthsäde på
heela byen -35 tunnor 16 cappar. Höö aff giärdhreenar och linder till 9 lass.

    Pöritäiä by noterat medh numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. wid denna tijden 7 röker och
2 ne öde bostellen. Vthsäde j vpbrukadt åker   -23 tunnor . Öde och igenlagd åker
till halffottonde tunnalandh. Jngen ängh, godh swidieskogh och rödning.
Tämlige goda quarnestellen. Jntet synnerligit fiskiewattn.

Oxujerffui by noterat numeris 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  Haffuer fordom waridt 2: ne rö-
kar; men widh denne tijden finnes the siu. Vnder denne by ligger godh
vthmark, medh änges bottn, swidie- timber- och mastskoogh, tämblige
fiskievattn j Oxu Jerffuj och andre skogh träsk der ombkringh.
Skytterie fehlar eij heller på desse skogar. Vthsäde på all thes åker
Nyo tunnor 2 cappar Jngen äng. Vthan berga sitt foder aff Moras och gambla swidier
Här finnes och goda quarnestellen.

            Specialius:

Explicatio Notarum         nota         Vthsäde              ödesåker              Höö

                                                       tunnor   cappar    tunnor   cappar     Lass   såtar

Numeri 1. }
             2. }
             3. }
             4. } Lijka deel
             5. }
             6. }
                         Summa

Numero 7.
                         Summa

Numero 8. 9. Lijka
                         Summa

Numero 10
                         Summa

Numero 11
                         Summa

Explicatio Notarum         nota         Vthsäde              ödesåker              höö

                                                      tunnor   cappar    tunnor   cappar     Lass   såtar

Numeri 12. 13. Lijka
                         Summa

Numeri   14.}
               15.}
               16.} Lijka deel
               17.}
                          Summa

Pöritäiä by

Numeri 1.}
             2.} Ähre lijka
             3.}
                      Summa

Numero 4
                      Summa

Numeri 5. 6.
                      Summa

Numero 7.
                      Summa

Explicatio Notarum         nota         Vthsäde              ödesåker              höö

                                                      tunnor   cappar    tunnor   cappar     Lass   såtar

Numeri 8. 9. desse öden brukas
                              för hööslagh
                      Summa

Oxujerffui by

Numeri   1.}
               2.}
               3.}
               4.} Alle lijka
               5.}
               6.}
               7.}
                        Summa


(Text på kartbilden sid. 7:)

Leer mylla

Sarga Jerffui lacus

Leermylla

Leer- iord

Sand- mylla

lind

Leer

Leeriord

Löidö Jerffui lacus

Scala ullnarum


(Text på kartbilden sid. 8:)

Pöritäiä Jerffui, lacus

Ler

Leer

Ler- iord

Leriord

Oxu Jerffui, lacus

Mo

mo- iord

Pöritäiä Jerffui, lacus