Suistamo:Register 2


(Två opaginerad sidor, men enligt registret Suistamo:62 börjar jordeboken på sidan 48)
         
                                                                                Arfwe-               Bönder            Bobuler         Söch?? Alynot? (Vlynot?)
                                                                               Rubbler

                                                    Transporterat

Station A....? 2799:   29:   13 ½ ....?  Ränta
          eller -62 508    Obsser Landh
                       3204

                Skiutzferdz penningar                         62:    7:   1 11/30
-165 tunnor? (eller??) 29 131       Rågh          373:   10:   8 1/5
                                        270
- 82 tunnor? (eller?) 30 401          Korn         186:   21:   4 1/10
                                     540
                                              Summa             622:   6:   13 2/3