Svea hovrätt:11


Afriitning huru salig Johan Bagges godz vti Rooslagen äre beläghne,
härutaf man seer huru obilligdt morgongåfuan är af??tradh och huad som
een oförsonlig mißgunst kan åstadh komma. The som i morgongåfwe
äre specificeradhe äre här teknadhe gröne, dhe andre rödhe.


(Karttext:)

Norr Marium 
Rog      1 tunna
Smör    1 pund

Aspesund
Rog      3 tunnor
Smör    1 pund

Aleby
Carlzkyrkia
Fru Margretas säterii
En fierdingz wäg
Estuna kyrkia

Eko
Rog      4 tunnor
Smör    1 pund

Swininge 2 gårdar
Rog      4 tunnor
Smör    1 pund
Rog      4 tunnor
Smör    1 pund

Sund
Korn    12 tunnor
Smör    1 pund

Hagård
Rog      6 tunnor
Smör    1 pund

Een god miil af ålder räknadh.

Rimsiöö 
Rog      5 tunnor
Smör    1 pund

Byle torp

Östersundstadh
Rog      4 tunnor
Smör    1 pund

Norr
Wester
Öster
Södher
Sunnerstad
Hußby Skederij kyrkia
Oloff Bures säterii.
Lomaren en insiöö

Sätuna
Rog      4 tunnor
Smör    1 pund

Torwalla
Rog      4 tunnor
Smör    1 pund

Torlunda
Rog      4 tunnor
Smör    1 pund   1 Liber causarum, vol. 90:1, akt 1