Svea hovrätt:101


Nord, Wester, Øster, Sødher
Jrsta sochen
Skysta
Konunga
Breby
Kusta
Apala
Eneby
Skesta
Skemsta
Klavesta
Soknerån emillan Jresta och Kerbo sochner
Törbytorp
Hoxle
Ångesiön
Gryta
Ekewi
Yresta, 3 cronegå<rdar>2
2 Ekewijtorp
Kerbo sochen
Täby, 3
Prestegården och en liten cronegård
Solvik, 4 gå<rdar>1
Walla, 4 gårdar
Tongesta, 3 store och 2 små gårdar
Lindö
Bodha
Frößåker
Lindö
Skoterön
Nyby
Frößåker och Tongestadz oskifte skogh
Skyttebo
Bryggia
Kellesvedh
Haghebo
Kottebol
Bastebol
Skarpan
Wretebo
Fröholmen
Harike, 2 gårdar
Grißla
Hornby
Snorkarbo
Kalfen
Käringholm
Germunskär
Hamnen
Munkeudden
Hamneudden
Stenviken
Stenviksudden
Juthella
Hamnetorpet
Löhella
Wädher wiken
Aggaren
Lindeberget
Longholmen
Kelleremielen
Biugholmen
Gubbeskär
Sutarviken
Simanß vdden
Törneudden
Rörgrundet


1 Liber causarum, vol. 37, akt 2
2
Hela ordet ej läsligt p.g.a. skada i papperet